Categories
Events

Heineken Event: “Seduce to Convert”

NL (for English scroll down):

Toen ik door Caroline van Hoff werd gevraagd om “word art” te maken, had ik geen idee waar ze het over had. Na een paar voorbeelden werd het duidelijk: vormdefinitie middels typografie – hartstikke leuk! Ik ken Caroline van Philips Design, en nu zat ze al enige tijd op de design afdeling van Heineken. Er was een jaarlijks event op komst, een soort meeting voor alle marketing managers van Heineken met een hoop peptalk, genaamd “Seduce to convert”, en de ruimte waarin dit zou plaatsvinden, zou aangekleed worden met “word art”.

Word Art "Bark"

Example of “word art”: Bark from Word Art Prints

Instore beverages department

Behang

Wat was de bedoeling? Ik zou in Illustrator een grote schaalbare illustratie maken, die uitgeplot zou worden op canvas. Dit zou als “behang” worden gedrapeerd over de buitenwand van de “meeting room”. Onderwerp zou zijn: de drankafdeling van een supermarkt met het Heineken schap, overgaand in de parkeerplaats, een nachtelijke caféscène in Amsterdam, en uiteindelijk het interieur van een kroeg. Tijdens de opbouw mocht ik een kijkje nemen: echt kicken om mijn illustratie levensgroot uitgeplot te zien!

Construction 2

Wil je meer events zien waar ik aan heb meegewerkt? Klik hier.

EN:
When I was asked by Caroline van Hoff to make “word art”, I had no idea what she was talking about. After a few examples it became clear: form definition through typography – yummy! I know Caroline from Philips Design, and she had been working for the design department of Heineken for quite some time now. There was this annual event coming up, kind of a meeting for Heineken marketing managers with a lot of peptalk called “Seduce to convert”, and the venue where this took place would be decorated with “word art”.

Café interior
Construction 1

Wallpaper

What was I supposed to do? In Illustrator I had to make a large, scalable illustration, that would be plotted out on canvas. This would be draped over the outer wall of the meeting room as a wallpaper. Subject would be: the beverages department of a supermarket with the Heineken shelves, the parking lot, an Amsterdam café scene at night, and finally the interior of a pub. During the construction I could have a glimpse: what a kick to see my illustration lifesize on the walls!

Want to see more events to which I have contributed? Click here.

Nightly café scene Amsterdam
Categories
Storyboard

Storyboard Postcode Loterij

NL (for English scroll down):

Toen bureau Fuel mij vroeg om het storyboard te maken voor de Kerstcommercial van de Postcode Loterij waren ze erg helder: er was weinig budget, dus het moest rough. Gelukkig wist de art director precies wat hij wilde, en dat is fijn want dan kan het ook snel gaan. Eigenlijk heb ik niets liever dan een bak werk met de mededeling: over 8 uur klaar graag! Ik  werk er dan echt naar toe, maak snel de juiste keuzes, en het enige wat in mijn hoofd gonst is: volgende, volgende, volgende. Uiteindelijk raak ik in een soort flow, waarin alles vanzelf gaat.

Postcode Loterij openingsscene

Schemering

Met Kerst schemert het buiten. Alle scènes hebben dus mooi donkerblauw als basiskleur, en dat geeft de mogelijkheid om met weinig middelen de sfeer uit te werken: een paar highlights, de juiste contrasterende kleuren, en je bent er dan al snel. De lijnen heb ik er in één keer opgezet, de meeste vrij boud, hoewel… auto’s vergen toch wel de nodige detaillering om herkenbaar te zijn, en dat geldt ook voor de politiemotoren en de vrachtwagen van de Postcode Loterij. Door de airbrush te gebruiken als penseel kan ik al snel grote partijen inkleuren, en als ik niet “binnen de lijntjes” hoef te werken is zo’n vage rand heel fijn. Ik gebruik altijd Photoshop voor tekenwerk, omdat ik daar supersnel in ben. Illustrator is meer voor het fijne ontwerpwerk, voor drukwerk of als het eindresultaat schaalbaar moet zijn.

Postcode Loterij lijn
Postcode Loterij achtergrondkleur
Postcode Loterij contrastkleur
Postcode Loterij highlights

Uiteraard heb ik het storyboard binnen de deadline aangeleverd, en na een paar aanpassingen was het presentatieklaar. Erg leuk om het daarna in uitvoering te zien!

Voor het hele storyboard én de commercial: klik hier.

EN: Storyboard Zipcode Lottery
When agency Fuel asked me to do the storyboard for the Holiday Season commercial of the Zipcode Lottery they were quite clear: there was little budget, so I had to go rough. Luckily the art director knew precisely what he wanted, which is nice for then you can really speed up. Actually that’s the best way to work: a huge workload and very little time to make it. I quickly go through the scenes, make the right choices fast, and the only thing that runs through my brain is: next, next, next. Ultimately I end up in a flow, in which everything goes easy.

Postcode Loterij viaductscene

Twilight

Christmas time is the Twighlight Zone, so all scenes start out with a nice dark blue backdrop, creating an overall mood, and enabling me to work details fast: a few highlights, the right contrasting colours, and you’re done before you know it. I put up the lines in one go, most of them quite bold, although… cars do take some detail to materialize, as well as police motor cycles and the Zipcode Lottery van. By using airbruch as a pencil I quickly colour in vast surfaces, and the fuzzy edge works well when I don’t have to colour “within the lines”. I’m superfast with Photoshop, so I always use it for drawing. Illustrator is more for the fine design work, for print or for scalable execution.

Of course I delivered the storyboard within the deadline, and after a few adaptations it was ready for presentation. Very rewarding to see the execution later on!

For the whole storyboard ánd the commercial: click here.

Categories
Educational

Innervation Key Muscles

NL (for English scroll down):

Voor opleidingscentrum MYOS in Utrecht heb ik een educatieve poster ontwikkeld om motorische innervatie van grote spiergroepen in hoofdlijnen inzichtelijk te maken. MYOS leidt (sport)masseurs en therapeuten op, voor wie de wereld van het menselijk bewegingsapparaat op gegeven moment geen geheimen meer kent. Motorische innervatie vanuit het zenuwstelsel is fijn vertakt en kent veel overgangsgebieden, waardoor een helder overzicht dreigt te vervagen. Voor hun leergang Dry Needling hadden zij behoefte aan een vereenvoudigd overzicht (Key Muscles) op hoofdlijnen: welke spier wordt door welke ruggenmergszenuw aangestuurd?

Educational poster Key Muscles 3

Ik ben zelf naast illustrator ook massagetherapeut, en ik vind het heerlijk om mijn kennis van menselijke anatomie en de theorie achter therapeutische interventies te combineren met mijn artistieke vak van illustrator. De uitdaging is om complexe anatomische informatie op een heldere manier inzichtelijk te maken. Meer illustraties over het zenuwstelsel? Kijk hier.

Educational poster Key Muscles 2

Heeft u een medische illustratie nodig? Vraag vrijblijvend een offerte aan:    EN: Innervation Key Muscles
    For training centre MYOS, City of Utrecht, I developed an educational poster to create better insight in, and a concise overview of, motor innervation of big muscle groups. MYOS trains (sports) masseurs and therapists, for whom the world of human motion holds no more secrets in the end. Motor innervation by the human nervous system is finely feathered, and has numerous transition zones, that diffuse a clear overview. But a simplified overview of Key Muscles is exactly what they needed for their training of Dry Needling: which muscle is innervated by which spinal nerve?

    Educational poster Key Muscles 1

    Apart from being an illustrator, I am also a massage therapist, and I love to combine my knowledge of human anatomy and the theories that lead to therapeutic intervention with my artistic skills as an illustrator. The challenge is to convey complex anatomical information in a clear and concise way. More images on the human nervous system? Click here.

    Need to commission a medical illustration? Request a quote here: