Terms

BNO Algemene Voorwaarden

BNO General Terms and Conditions

BNO Voorbeeldovereenkomst Illustratoren

Specimen Agreement for Illustrators

Modelovereenkomst ontwerpopdrachten (vrije vervanging)

Modelovereenkomst (geen werkgeversgezag)

Specimen Commission Agreement_Freelance Agreement (client agency)

Specimen Design Commissions Model Agreement (no relation of authority)