Categories
Comic & Cartoon

Comic & Cartoon: Animal Characters

NL (for English scroll down):

Eenvoudige vormen, heldere kleuren, duidelijke emotie: we betreden de wereld van de zuigelingen, peuters en kleuters. Het is heerlijk om in deze vormentaal bezig te zijn, lekker primair in alle uitingen. Er is veel te doen in deze niche: kleding (altijd zeg maar), badboekjes, gebruiksartikelen als bordjes en (kindvriendelijk) bestek, speelgoed, kaarten. Deze animal characters lenen zich voor velerlei toepassingen.

Comic & Cartoon Animal Characters: Roughs
Animal Characters: opzetten / Animal Characters: roughs

Uiteraard ben ik begonnen met opzetten. Ik wilde een breed geschakeerde dierenfamilie opzetten: 1 x normaal, 1 x ziek, en 1 x stout. De eerste serie is geschikt voor kleding en gebruiksartikelen, de tweede meer voor kaarten of korte verhaaltjes. De laatste leent zich niet alleen voor de wereld van de kleine mens. Maar dat komt in een ander blog aan bod πŸ˜‰ Neem even een moment om van deze aaibare wezentjes te genieten!

Comic & Cartoon Animal Characters: Aap + Kip
Aap Njet & Kip Ei / Monkey Njet & Chicken Ei (Egg in English)

Meer animal characters zien? Klik hier.
Toepassingen van Animal Characters: slabbetjes en rompertjes.

Zit u in de “Kids Bizz” en wilt u origineel artwork voor op uw producten? Vraag vrijblijvend een offerte aan:  EN:
  Simple forms, bright colours, clear emotion: we enter the world of babies, infants and toddlers. It’s lovely to be working within this design language – straightforward in every aspect. Much to do as well in this niche: clothing (constantly I would say), bathing booklets, utensils like plates and (toddler-friendly) cutlery, toys, cards. These animal characters are apt for many purposes.

  Comic & Cartoon: Animal Characters Dog + Rooster
  Hond Yasser & Haan Testo / Dog Yasser & Rooster Testo

  As always I started with roughs. I wanted to create a large animal family: 1 x normal, 1 x sick, and 1 x bad. The first series is suitable for clothing and utensils, the second more for cards or short stories. The last one can also be used outside the world of little children. But I save that for another blog πŸ˜‰ Take a moment to enjoy these cuttly creatures!

  Comic & Cartoon: Animal Characters Bull + Austrich
  Stier Buleng & Struisvogel Trish / Bull Buleng & Austrich Trish

  Want to see more animal characters? Click here.
  Applications for Animal Characters: bibs and rompers.

  Are you into the “Kids Bizz” and looking for original artwork onto your products? Request a quote here: