Categories
Infographic

Logistics Infographic

NL (for English scroll down):

Toen ik gevraagd werd om een infographic te maken voor een verzekeraar in logistiek, was de opdrachtgever tevreden, maar ik niet. Er was beperkte tijd voor de opdracht, en vrij veel haast. Geen fijne combi voor een afgewogen eindresultaat. Ik besloot later om hem nog eens dunnetjes over te doen, en mezelf wat meer vrijheid te geven in tijd en uitvoering.

Logistics Infographic Original
Logistics Infographic oorspronkelijk ontwerp / Logistics Infographic original design

Werkterrein van de opdrachtgever is de Benelux en Duitsland. De huiskleur groen en het logo (de naam in een opkomende, stralende zon) waren een gegeven. Ik vond mijn oorspronkelijke oplossing nogal rommelig, en besloot in te zetten op symboliek: het wegennet als een rotonde, een cirkelgang. Maar dat was nog te complex binnen de geografische context. Bovendien is er in de uiting geen rekening gehouden met modern mobile-only gebruik: op de smartphone past-ie niet, terwijl dat bij uitstek hét communicatiemiddel onderweg is. De verticale basis van het scherm, met de mogelijkheid tot voortgaande scrollbeweging gaf me uiteindelijk de mogelijkheid om te komen tot een vormgeving waarin een complex verhaal verteld kon worden. Ik heb daarbij de geografische context losgelaten, en ook voor het zonnetje was geen plek. Het eindresultaat is een strak modern smartphone-beeld dat leest als een Dode Zee-rol.

Logistics Infographic Two New Approaches
Twee nieuwe benaderingen / Two new approaches

Meer infographics: ga naar Water Pollution of Electrosmog.

Wilt u een Infographic laten maken om complexe informatie inzichtelijk te maken? Vraag vrijblijvend een offerte aan:  EN:
  When I was asked to do an infographic for an insurance company in logistics, the client was satisfied, but I was not. There was too limited time for the assignment, and too much stress. Not the right combination for a balanced end result. Later I decided to redo the artwork, and to grant myself a little more freedom timewise and in execution.

  Logistics Infographic Final Design
  Scrollbare Smartphone Infographic / Mobile Only Infographic

  The client operates in the Benelux countries and in Germany. Their logo and trade colour green (their name in a radiant, rising sun) were a given. I thought my initial solution was a bit incoherent, and decided to aim for symbolism: traffic as a circle. But even that was still too complex when set off against the geographical background. Above all there was no connection with modern mobile-only usage: the design doesn’t fit on a smartphone, in this era paramount means of communication on the road. The oblong shape of the screen, together with the endless possibility for scrolling, led to a design to tell a complex story. I abandoned the geographical context, and there was no space for a rising sun either. What remained is a modern, slick smartphone design that reads like a Dead Sea scroll.

  More infographics: go to Water Pollution or Electrosmog.

  Would you like to commission an Infographic to explain complex information? Request a quote here: