Categories
Kyle T. Webster

The making of: The Story of Birds

NL (for English scroll down):

De Penselen van Photoshop vormen mijn vaste gereedschap voor concept schetsen. Maar voor illustratie missen ze een essentieel element, dat al in het pre-digitale tijdperk als smaakmaker gold: structuur! De “grein” van papier en canvas zag ik niet geëvenaard in het digitale domein. Alleen Painter bood zoiets, maar van het begin af aan vond ik die prachtige schildersoftware niet geëigend voor het correctiegevoelige vak van illustrator. Tot de introductie van Kyle T. Webster’s Brushes – het Paradijs hervonden! Aan de hand van The Story of Birds laat ik zien wat penseelstructuur kan toevoegen aan “uitstraling”.

The Story of Birds Rough
Schets met boom, loof en vogels in ruwe vorm / Concept sketch with tree, foliage and birds in the rough.

Documentatie is inspiratie!

Uitgangspunt was een mix van realisme en expressiviteit. Als je beesten wilt zien, geeft Youtube je alles wat je wilt en meer. Maar als je de moeite neemt om een illustratie te maken van dieren, is een “afbeelding” van de werkelijkheid niet genoeg: artistieke expressie mag dan juist aanwezig zijn. Dus mijn vogels figureren in een boom, die vooral als achtergrond dient om die gevederde helden te laten schitteren. De stam bestaat uit alle basten die je je maar bedenken kunt, en het loof uit herhaling van een paar archetypische vormen, die de vogels niet in de weg staan. In de schets zie je boom, loof en vogels al in ruwe vorm.

The Story of Birds Footage
Documentatie is een feest! / Finding footage is so rewarding!

Documentatie is inspiratie!

Een heerlijke zoektocht naar de mooiste vogels ter wereld levert je een schat aan documentatie op voor vorm en kleur. Als je goed kijkt naar de inkleuring van loof en vogels, gebruik ik basisvormen als sjabloon, die ik in aanpassingslagen van Psd gebruik om met Kyle T. Webster’s Brushes structuur aan te brengen. Mijn favorieten: Real Oils zoals Standard Big Canvas, Spatter Brushes zoals Beautiful Mess en Dry Media zoals Bone Dry Brush. Ik zet de grootte op enórm, en gebruik maar een paar vederlichte streken – ietsje meer en de structuur is dood! Als pure Brush zijn ze zo groot nauwelijks hanteerbaar, maar aanpassingslagen staan je toe om binnen de meest precieze mal een rijke structuur neer te leggen met behoud van exacte vormdefinitie.

The Story of Birds Final 1
Mooie, grove penseelstreken in exacte vormen / Nice, broad strokes within precise forms.

Wil je meer zien van The Story of Birds? Klik hier.
Ook voor Life on the Coral Reef heb ik Kyle T. Webster Brushes gebruikt.

Wilt u ook zo’n prachtige illustratie laten maken? Vraag vrijblijvend een offerte aan:


  EN:
  Photoshop’s Brushes are my regular gear for concept sketching. But for illustration they miss an essential feature, that already in the pre-digital era was the essence of refinement: structure! The grain of paper or canvas initially had no equal in the digital domain. Only Painter offered it, but from the start I thought that beautiful artist software wasn’t apt for the correction-sensitive field of illustration. Until the introduction of Kyle T. Webster’s Brushes – Paradise revisited! By The Story of Birds I show you what brush structure can add to “finesse”.

  The Story of Birds Final 2
  Prachtige structuren! / I love the grain!

  Rough

  Starting point was a mix of realism and expressiveness. If you want to see animals, Youtube offers you the world and more. But if at all you decide to toil on an illustration of animals, a mere “depiction” of reality is not enough: it has to have artistic expression. So my birds reside in a tree, that is a backdrop to their exuberance. Its stem consists of all the types of bark you can think of, its foliage repetitive archetypical forms that support the feathered heroes. In the rough you can see tree, foliage and birds.

  The Story of Birds Final 3
  Gestileerd realisme zou ik zeggen… / Stylised realisme I would say…

  Footage is inspiration!

  The dear quest for the most beautiful birds in the world offers rich reference for form and colour.  If you take a close look at the colouring of foliage and birds, I use basic forms as a template for Photoshop’s adaptation layers, in which I lay down structured colour with Kyle T. Webster’s Brushes. My favorites: Real Oils like Standard Big Canvas, Spatter Brushes like Beautiful Mess and Dry Media like Bone Dry Brush. I put the scale to humóngous, and feather down a few light strokes – any more would kill the structure! These large scale brushes are barely adequate for painting, but within a precize template, adaptation layers allow you to reach a rich structure and at the same time retain exact form definition.

  Want to see more images of The Story of Birds? Click here.
  For Life on the Coral Reef I also used Kyle T. Webster Brushes…

  Do you want to commission such a fine illustration? Request a quote here: