Categories
Portrait

Jubilee Portrait

NL (for English scroll down):

Het jubileum – misschien heeft u er mee te maken: een lid van uw staf heeft een bijzondere prestatie verricht, vertrekt na 25 dienstjaren (of meer!) of de raad van bestuur zwaait een gewaardeerd lid uit. Wat geef je zo iemand mee? Naast de gebruikelijke bonus, gouden handdruk of ander financieel douceurtje is een bijzonder afscheidsportret iets heel persoonlijks, waar ik regelmatig voor gevraagd wordt.

Jubilee portrait final
Een persoonlijk portret, met karakteristieken over werk, hobbies en toekomstperspectief / A personalised portrait, featuring work, hobbies and future plans characteristics.

La Douce France

Het begint met een beschrijving van de persoon, zijn of haar hobbies, toekomstplannen, en hoe hij of zij in het bedrijf is gekend. Als documentatie is een goed gelijkend portret heel belangrijk, want dat is mijn basis. Altijd drukken mensen mij op het hart: géén karikatuur hoor, niet zo’n grote neus of superkin! Nee natuurlijk niet, daarmee zet je iemand te kijk, het moet een portret worden waarin je iemand en zijn/haar betekenis op een voetstuk zet. In dit geval een directiesecretaresse met maar liefst 40 dienstjaren, die afzwaait om in La Douce France heerlijk van haar pensioen te genieten. Ze houdt van een goed glas wijn (Franse uiteraard!) en is haar leven lang al een fervent tennisser.

Reference images
Een goed gelijkend portret is een vereiste / A photograph with a striking resemblance is needed

Werkwijze

Als altijd begin ik met een opzet, waarbij ik de portretfoto als onderlegger gebruik. Deze ruwe schets mail ik naar de opdrachtgever, meestal een HR-manager. Na aanpassing of akkoord werk ik de opzet uit in lijn, om hem vervolgens in te kleuren. Oei, de zwarte lijnen van het racket dreigen te verdwijnen in het donkerbruin van de stoel! Geen nood, Photoshop kent aanpassingslagen. Daarmee gebruik je de onderliggende laag als masker om een kleur in te vullen. Hiermee kleur ik de lijnen van het racket lekker wit, dat daarmee weer helemaal uit de verf komt!

Jubilee portrait: rough
Een ruwe opzet, met de foto als onderlegger / The sketch, with the traced photograph, in the rough

Meer portretten van jubilarissen? Klik hier.

Wilt u ook een dergelijk portret als persoonlijk geschenk voor een jubilaris? Vraag vrijblijvend een offerte aan:


  EN:
  A jubilee – does this sound familiar:  a staff member celebrates a special achievement, leaves service after 25 years (or more!) or a member of the board of directors takes his or her leave. What to give to someone so special? Apart from the usual bonus, reward for excellence or other financial arrangement, a special jubilee portret can give a special touch to the celebration, something I’ve often been asked to do.

  Line work
  De lijntekening is de ruggegraat van een illustratie / The line work is the backbone of an illustration

  La Douce France

  It all starts with a description of the person in question, his or her hobbies, plans for the near future and the story of his or her career in the company. For reference a picture with a good resemblance is very important, for I can’t do without. People always emphasize: no charicature please, not a big nose or an out-of-proportion chin. Of course not, that would be degrading, it has to be a portrait to highlight someone and his or her achievements. In this case the subject is a director’s secretary with 40 years of service, taking her leave to enjoy her savings in La Douce France. She loves a glass of fine wine (French of course!) and has been an ardent tennis player all of her life.

  Photoshop adaptation layer
  Photoshops aanpassingslagen / Photoshop’s adaptation layers

  Quick corrections in Photoshop

  As always I start with a rough, tracing the photograph for good resemblance. I mail this to the commissioner, mostly an HR manager. After some adaptations or a “go!” I work the line drawing, and render colour. Oops, the black lines of the racket disappear against the dark brown chair! No worries, Photoshop has adaptation layers, through which you use the underlying layer as a mask to fill in a colour. With this I turn the black lines into white, and lo! – the racket emerges again out of the dark!

  Want to see more Jubilee Portraits? Click here.

  Curious what I can do for your special staff member? Request a quote here: