Categories
Realistic

Posters Royal FloraHolland

NL (for English scroll down):

Van Channelup, tegenwoordig Junction in Leeuwarden, kreeg ik het verzoek een serie abri-posters te illustreren voor Royal FloraHolland. Deze grootste bloemenveiling ter wereld wilde meer aandacht voor seizoenswisseling in terrasplanten. Het bureau had voor de serie posters een illustratieve benadering ontwikkeld, die meer attentiewaarde zou hebben dan traditionele fotografie. Leuk concept, want ook in de illustratie zelf zaten nog verschillen: de (bloeiende) planten zouden realistisch en in kleur afgebeeld worden, terwijl de achtergrond in lijn zou worden uitgevoerd. Uitgangspunt was een serie van vier posters: voor elk seizoen één, te beginnen met de herfst. Locatie zou zijn: de voordeur van een woning, waarin de dame des huizes zou figureren temidden van een serie terras- en hangplanten.

FloraHolland Seasonal Posters Rough + Line Art
Links: de opzet, rechts: achtergrond in lijn + losse terras- en hangplanten / Left: the rough, right: background in line art + separate patio and hanging plants

In de opzet kun je zien dat ik aanvankelijk een andere type in de deuropening had geschetst, maar de voorkeur ging toch meer uit naar een vlotter type. Ik heb alle elementen in Psd in aparte mapjes opgeborgen, zodat wissels makkelijk zijn uit te voeren. De buitenmuren van het huis bestaan natuurlijk uit dezelfde stenen, terwijl de pot- en hangplanten juist een wissel ondergaan. Ook de dame verandert qua kleding, en de seizoenen laten een verschillende indruk achter.

FloraHolland Seasonal Posters Fall + Winter
Herfst + Winter / Fall + winter

De planten heb ik opgebouwd uit elementen, die ik gekopieerd en net iets veranderd heb. Dat scheelt in tijd, en bovendien is zo’n plant dan ook makkelijker aan te passen indien nodig. In de loop van de jaren heb ik geleerd dat het vermogen om snel te kunnen corrigeren een cruciale vaardigheid is van een illustrator.

Meer botanische illustraties zien? Klik hier.

Zoekt u een illustrator voor realistisch werk? Vraag vrijblijvend een offerte aan:  EN:
  Channelup, nowadays Junction in Leeuwarden, asked me to do a series of bus shelter posters for Royal FloraHolland. This biggest flower auction in the world wanted more attention for seasonal changes of patio plants.The agency had developed an approach in illustration, that would have more attention value than regular photography. Nice concept, for even in the illustration itself there would be differences in execution: the (flowering) plants would be depicted realistically and in full colour, whereas the background would consist of line art. It was decided there would be a series of four posters: one for each season, starting with the fall. Location would be the front door of a mansion, where the lady of the house would reside amidst abundant patio and hanging plants.

  Three stages of illustrating a patio plant
  Opbouw via herhaling van elementen, die licht gewijzigd zijn / Building up through repeated elements, that have been altered slightly

  In the rough you can see that I innitially placed a different type in the doorway, but there was a preference for a lady slightly younger. I placed all the elements in Psd in separate folders, which would facilitate easy changes. Where the outer walls of the house are made up of the same bricks, the patio and hanging plants change with the seasons. As does the lady of the house: she changes her clothes. Even the seasons themselves have a different look.

  I built up the plants out of elements, that I copied and changed slightly. That’s a real timesaver, and above all that allows me to make changes quickly when needed. Over the years I learned that the capacity to make corrections fast is a crucial asset to the illustrators’ trade.

  Want to see more botanic illustrations? Click here.

  Are you looking for an illustrator for realistic artwork? Request a quote here: