Categories
Events

Heineken Event: “Seduce to Convert”

Creating a wallpaper decoration for a Heineken event.

NL (for English scroll down):

Toen ik door Caroline van Hoff werd gevraagd om “word art” te maken, had ik geen idee waar ze het over had. Na een paar voorbeelden werd het duidelijk: vormdefinitie middels typografie – hartstikke leuk! Ik ken Caroline van Philips Design, en nu zat ze al enige tijd op de design afdeling van Heineken. Er was een jaarlijks event op komst, een soort meeting voor alle marketing managers van Heineken met een hoop peptalk, genaamd “Seduce to convert”, en de ruimte waarin dit zou plaatsvinden, zou aangekleed worden met “word art”.

Word Art "Bark"

Example of “word art”: Bark from Word Art Prints

Instore beverages department

Behang

Wat was de bedoeling? Ik zou in Illustrator een grote schaalbare illustratie maken, die uitgeplot zou worden op canvas. Dit zou als “behang” worden gedrapeerd over de buitenwand van de “meeting room”. Onderwerp zou zijn: de drankafdeling van een supermarkt met het Heineken schap, overgaand in de parkeerplaats, een nachtelijke caféscène in Amsterdam, en uiteindelijk het interieur van een kroeg. Tijdens de opbouw mocht ik een kijkje nemen: echt kicken om mijn illustratie levensgroot uitgeplot te zien!

Construction 2

Wil je meer events zien waar ik aan heb meegewerkt? Klik hier.

EN:
When I was asked by Caroline van Hoff to make “word art”, I had no idea what she was talking about. After a few examples it became clear: form definition through typography – yummy! I know Caroline from Philips Design, and she had been working for the design department of Heineken for quite some time now. There was this annual event coming up, kind of a meeting for Heineken marketing managers with a lot of peptalk called “Seduce to convert”, and the venue where this took place would be decorated with “word art”.

Café interior
Construction 1

Wallpaper

What was I supposed to do? In Illustrator I had to make a large, scalable illustration, that would be plotted out on canvas. This would be draped over the outer wall of the meeting room as a wallpaper. Subject would be: the beverages department of a supermarket with the Heineken shelves, the parking lot, an Amsterdam café scene at night, and finally the interior of a pub. During the construction I could have a glimpse: what a kick to see my illustration lifesize on the walls!

Want to see more events to which I have contributed? Click here.

Nightly café scene Amsterdam

Leave a Reply