Privacy

Privacy (English)

Hugo Bausch processes following client data, relevant to current and future assignments:

  • Name, address, zipcode, residence and website url of commissioner
  • Name, email address and cellphone number or direct number of all staff members involved with current or finished assignments, and their staff function

Hugo Bausch processes these data to the following purposes:

  • To execute current and future assignments as good and efficient as possible
  • Invoicing

These client data for current and future assignments are stored in a database, that is password secured. This database is not part of any online or “cloud” system, but is located on an internal, stand-alone MacBook Pro, that is password secured.
The website https://www.hugobausch.nl does not contain any contact form. Clients contact Hugo Bausch directly through email or cellphone. Client data are not processed in any way through servers of webreus.nl, host of hugobausch.nl. Therefore Hugo Bausch doesn’t have any processing agreement with this hosting company. Clients are at any time entitled to look into their stored client data, have them sent over, or have them changed or destroyed. Hugo Bausch complies fully to privacy rules and regulations within the EU (GDPR 2018).

Privacy (Dutch)

Hugo Bausch verwerkt de volgende cliëntgegevens die relevant zijn voor lopende of toekomstige opdrachten:

  • Naam, vestigingsadres, postcode, vestigingsplaats en website-url van de opdrachtgever
  • Naam, emailadres en mobiele nummer dan wel doorkiesnummer van alle bij lopende of afgeronde opdrachten betrokken medewerkers, en hun functie

Hugo Bausch verwerkt deze gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het zo goed en efficiënt mogelijk afhandelen van lopende en toekomstige opdrachten
  • Degelijke facturatie

Deze cliëntgegevens worden voor lopende dan wel toekomstige opdrachten bewaard in een database, die wachtwoordbeveiligd is. Deze database bevindt zich niet online of “in the cloud”, maar op een interne, stand-alone MacBook Pro, die wachtwoordbeveiligd is. De site https://www.hugobausch.nl bevat geen contactformulier. Cliënten nemen rechtstreeks, via email of mobiele telefoon, contact op met Hugo Bausch. Op geen enkele manier passeren cliëntgegevens de servers van de host van hugobausch.nl, webreus.nl. Derhalve heeft Hugo Bausch geen verwerkersovereenkomst met deze host. Cliënten zijn te allen tijde gerechtigd hun opgeslagen cliëntgegevens in te zien dan wel op te vragen of te laten wijzigen of vernietigen. Hugo Bausch houdt zich aan de wet- en regelgeving inzake privacy binnen de EU (AVG 2018).