Privacy

Privacy

Hugo Bausch verwerkt de volgende cliëntgegevens die relevant zijn voor lopende of toekomstige opdrachten:

 

Hugo Bausch verwerkt deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 

Deze cliëntgegevens worden voor lopende dan wel toekomstige opdrachten bewaard in een database, die wachtwoordbeveiligd is. Deze database bevindt zich niet online of “in the cloud”, maar op een interne, stand-alone MacBook Pro, die wachtwoordbeveiligd is. De site https://www.hugobausch.nl bevat geen contactformulier. Cliënten nemen rechtstreeks, via email of mobiele telefoon, contact op met Hugo Bausch. Op geen enkele manier passeren cliëntgegevens de servers van de host van hugobausch.nl, webreus.nl. Derhalve heeft Hugo Bausch geen verwerkersovereenkomst met deze host. Cliënten zijn te allen tijde gerechtigd hun opgeslagen cliëntgegevens in te zien dan wel op te vragen of te laten wijzigen of vernietigen. Hugo Bausch houdt zich aan de wet- en regelgeving inzake privacy binnen de EU (AVG 2018).

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!